Categories
Uncategorized

โรคความดันโลหิตสูงเบื้องต้น

โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) จัดว่าเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่ง และมีการขนานนามให้กับโรคนี้ด้วยว่าเป็น “เพชฌฆาตเงียบ” เพราะหากถูกปล่อยปละละเลยและไม่ได้รับการวินิจฉัยแต่เนิ่นๆ ก็อาจมีความรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ โรคนี้เกิดจากการที่ผู้ป่วยมีความดันเลือดในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติ ส่งผลให้หัวใจต้องบีบตัวมากขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดให้ไหลเวียนไปตามหลอดเลือด กล่าวคือทำให้หัวใจต้องรับภาระหนักกว่าปกติ จนนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้อีกหลากหลายประการ เช่น หัวใจวาย, เส้นเลือดในสมองอุดตัน, กล้ามเนื้อหัวใจตายเพราะขาดเลือด, และทำให้ไตได้รับความเสียหายหรือไตวายได้ แต่สิ่งที่น่ากลัวเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงที่เป็นสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดก็คือ การเป็น “เพชฌฆาตเงียบ” ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว โดยเหล่าภาวะแทรกซ้อนทั้งหลายนั้นได้เกิดขึ้นอย่างเงียบๆ โดยไม่มีการแสดงอาการใดๆให้ทราบเลย ดังนั้น การมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงเป็นเรื่องที่สมควรรู้ไว้ เพื่อที่จะได้สามารถตรวจเช็คควบคุมดูแลสุขภาพร่างกายของเราเพื่อไม่เกิดเรื่องที่เสียหายร้ายแรงต่อชีวิตได้

การอ่านระดับความดันเลือดในร่างกายเรานั้นสามารถแบ่งให้เข้าใจง่ายๆ เป็นสองค่าหลักๆ ซึ่งค่าตัวแรกคือความดันในหลอดเลือดขณะที่หัวใจบีบตัว (systole) และค่าตัวที่สองคือ ความดันในหลอดเลือดขณะที่หัวใจคลายตัว (diastole) ซึ่งโดยปกติแล้ว ความดันเลือดในขณะช่วงที่พักจะอยู่ในช่วง 100-140 มิลลิเมตรปรอทในช่วงหัวใจบีบตัว และจะอยู่ในช่วง 60-90 มิลลิเมตรปรอทในช่วงหัวใจคลายตัว ดังนั้นหากเรามีภาวะโรคความดันโลหิตสูงแล้วล่ะก็ ความดันเลือดของเราจะต้องเท่ากับหรือสูงกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท

นอกจากนี้ ความดันโลหิตสูงยังสามารถแบ่งออกได้เป็นอีกสองรูปแบบคือ ความดันโลหิตสูงปฐมภูมิ (ไม่ทราบสาเหตุ)และความดันโลหิตสูงแบบทุติยภูมิ โดยทั่วไปแล้วประมาณ 90-95 เปอร์เซ็นต์ของคนที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงนั้นจะเป็นในรูปแบบความดันโลหิตสูงปฐมภูมิ ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน และสำหรับคนที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงนี้ที่เหลืออีก 5-10 เปอร์เซ็นต์นั้น ก็จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงแบบทุติยภูมิ ซึ่งมักจะมีสาเหตุของการเกิดโรคนี้มาจากภาวะอื่นๆที่มีผลต่อหลอดเลือดแดง, หัวใจ, ไต, หรือระบบต่อมไร้ท่อในร่างกาย

ดังนั้น เราควรจะดูแลใส่ใจสุขภาพของเราเบื้องต้นให้ดีเพื่อจะได้หลีกไกลจากโรคความดันโลหิตสูง เราสามารถตรวจเช็คเบื้องต้นได้จากระดับความดันเลือดในร่างกาย หรือในกรณีที่เราอาจมีภาวะโรคความดันโลหิตสูงแต่ไม่แสดงอาการ แต่อาจมีอาการแทรกซ้อนอื่นๆเกิดขึ้นกับร่างกายเรา เช่น ใจสั่น ปวดศรีษะและอาเจียนกระทันหัน เจ็บหน้าอก เหนื่อยง่าย หรือ เกิดการสูญเสียการมองเห็นชั่วขณะในตาข้างใดข้างหนึ่ง ก็ควรรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการตรวจเช็คให้ละเอียด จริงๆแล้วการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการใช้ชีวิตประจำวันและพฤติกรรมการบริโภคของเราให้ถูกสุขลักษณะนั้นสามารถช่วยลดความดันเลือดและลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามที่กล่าวได้ และควรควบคุมดูแลน้ำหนักร่างกายให้อยู่ในระดับปกติ ไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไป อาหารที่ทานก็ควรจำกัดปริมาณโซเดียม เน้นทานผักผลไม้ให้มากขึ้น งดเครื่องดื่มอัลกอฮอล์ และหมั่นออกกำลังกายประเภทต่อเนื่องอย่างน้อย 30 นาที เช่นแอโรบิค แต่หากในกรณีที่คนป่วยที่ได้ลองรักษาด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตโดยรวมแล้วไม่ได้ผลดี หรืออาจไม่เพียงพอที่จะรักษาอาการได้ ก็จำเป็นต้องรักษาด้วยยาควบคู่กันไปซึ่งจะทำให้ได้ผลการรักษาที่ดียิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *